az
en

Biz hekayətçilərik

Ətrafımız hekayələrlə doludur. Hər hekayə bənzərsizdir. Bizim hekayəmiz isə interyer dizaynı haqqındadır      

Hekayətçilik bizim nou-haularımızdan (bacarıqlarımızdan) biridir. Bu hekayənin əsas qəhrəmanı interyer memarlığı layihəsidir. Hekayənin məzmunu yerin, məkanın və zaman ölçülərinin bir-biri ilə və eyni zamanda biznes modeli, layihə tənzimləmələri, ətraf mühit və müştəri şəxsiyyəti ilə qarşılıqlı əlaqədə olduğu bir sıra vəziyyətlərdən doğulur.

Bu amillərin araşdırılması və təhlili məntiqi hekayə strukturunu və ya interyer konseptinin zəminini formalaşdırır. Bu, iki mühüm sualı cavablandırır – layihənin məğzi nədir və hekayə qəhrəmanının xarakteri niyə məhz belədir? Cavablar layihənin gələcək inkişaf addımları üçün əhəmiyyətli əsas kimi xidmət edir və hər layihənin identikliyini qeyd edir. Layihə mühüm ismarış ötürən şəxsi şifrəsini əldə edir. Bunun nəticəsində heç nəyin təsadüf olmadığı interyer memarlığı yaranır.

Hekayətçilik ictimai-sektor layihələrində əlamətdar rol oynayır, o, auditoriya, interyer memarlığı və məhsul, yaxud xidmət arasında emosional körpü kimi xidmət edir. Bir şeyin ki, adı gəmidir, deməli, o, üzməlidir. Özəl sektor layihələrində hekayətçilik prosesi müştərinin şəxsiyyətini və dəyərlərini kəşf edir, bu isə layihənin şifrələrini çözmək üçün vacibdir. Çünki, bu, bir insanın, şəxsiyyətin hekayəsidir.

5

Gəlin yeni layihəyə birlikdə başlayaq!

Bizimlə əlaqə saxlayın