az
en

Məkan Dizayn Təcrübəsi

Beynəlxalq səviyyədə tanınan Məkan Dizayn Təcrübəsi iqlim dəyişikliyi, qloballaşma və texnoloji hegemonluq əsrində insan yaşayışını dəstəkləyən harmonik, məsuliyyətli və davamlı dizaynın yaradılmasındadır. Bizim çağırışımız, dizaynı düşünülmüş, mənalı, əlaqəli və hər şeydən əvvəl – ontoloji fikirləşməkdir.

COBALT geniş spektrumlu layihələrlə işləyir. Lokal urbanizmdən şəhər baş planlarına qədər. Yaşayış memarlığından tutmuş genişmiqyaslı layihələrə qədər. Qonaqpərvərlik və ictimai sektor interyerlərindən tutmuş özəl interyer dizaynına qədər.

Vaxtlı-vaxtında dizayn – əsas prinsiplərimizdən biridir. Birincisi, zamanı tanıyaraq dizayn olunmuş zamanımıza uyğun dizayn; ikincisi, qarşımızda duran bəzi böyük böhranlara cavab vermə zəruriliyini əks etdirən bir müddət çərçivəsində cavablandıraraq vaxtında dizayn etmək. Biz fiziki və sosial sahələr arasında qarşılıqlı münasibətləri tədqiq edirik.

Gəlin yeni layihəyə birlikdə başlayaq!

Bizimlə əlaqə saxlayın